Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Sprostowanie dotyczące Poddziałania 8.1.2 PO KL

data publikacji: 31-08-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pragnie sprostować informację dotyczącą wniosków ocenionych na posiedzeniu Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.2/2/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie zawartą w ogłoszeniu internetowym z dnia 06.08.2010 r.

Komisja Oceny Projektów dokonała ocen merytorycznych wniosków, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej a nie jak wcześniej poinformowano, wniosków których protest został rozpatrzony pozytywnie.

Zmianie uległ także nieprawidłowy numer konkursu z POKL/8.1.2/3/10 na POKL/8.1.2/2/10.

Pozostałe informacje dotyczące ww. posiedzenia pozostały bez zmian.