Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 9.1.1

data publikacji: 26-08-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Podziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu:

POKL.09.01.01-30-043/10
Tytuł projektu: „Ćwiczenia Wyobraźni – rozwój przedszkoli na terenie gminy Damasławek”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza Ewa Gawrońska Sp. j. ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań
Wartość projektu: 1 091 214,30 zł
Wartość dofinansowania: 1 073 214,30 zł
Liczba zdobytych punktów: 100,5 pkt.
Data podpisania aneksu: 09.08.2010 r.

Numer konkursu: PO KL/9.1.1/1/10
Tytuł projektu: „Jaś i Małgosia – radosny świat dziecka”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Kościelec
Wartość projektu: 943 351,56 zł
Wartość dofinansowania: 927 151,56 zł
Liczba zdobytych punktów: 108 pkt.
Data podpisania aneksu: 03.08.2010 r.

Numer konkursu: PO KL/9.1.1/1/10
Tytuł projektu: „Nasze przedszkole”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Rokietnica/ Przedszkole Bajeczka
Wartość projektu: 952 110,00 PLN
Wartość dofinansowania: 937 828,35 PLN
Liczba zdobytych punktów: 109,00
Data podpisania umowy: 07.09.2010 r.

Numer konkursu: PO KL/9.1.1./1/10
Tytuł projektu: „Wszystko zaczyna się od przedszkola”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Dobra
Wartość projektu: 1 202 210,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 172 610,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 106,00
Data podpisania umowy: 15.10.2010r.

Numer konkursu: PO KL/9.1.1./1/10
Tytuł projektu: „Bajkowa Kraina – promocja i organizacja punktu przedszkolnego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Szkoła Podstawowa w Górkach Górki 18,
62-650 Kłodawa
Wartość projektu: 491 418,00 PLN
Wartość dofinansowania: 483 018,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 108,00
Data podpisania umowy:15.10.2010r.

Numer konkursu: PO KL/9.1.1./1/10
Tytuł projektu: „Edukacja z uśmiechem”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Plac Inwalidów 10, 01-552 Warszawa
Wartość projektu: 354 362,37 PLN
Wartość dofinansowania: 347 162,37 PLN
Liczba zdobytych punktów: 117,00
Data podpisania umowy: 30-09-2010 

Numer konkursu: PO KL/9.1.1./1/10
Tytuł projektu: „Ja przedszkolaczek”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Krzymów/Szkoła Podstawowa
im. J. Brzechwy w Paprotni ul. Zielona 12, 62-513 Paprotnia
Wartość projektu: 721 031,00 PLN
Wartość dofinansowania: 643 511,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 125,00
Data podpisania umowy: 08.10.2010r.

Numer konkursu: PO KL/9.1.1./1/10
Tytuł projektu: „Radosny świat przedszkolaka”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Babiak Plac Wolności 5, 62-620 Babiak
Wartość projektu: 1 374 838,06 PLN
Wartość dofinansowania: 1 354 215,49 PLN
Liczba zdobytych punktów: 100,00
Data podpisania umowy: 08.10.2010r.

Numer konkursu: PO KL/9.1.1./1/10
Tytuł projektu: „Twoje Przedszkole II”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Familijny Poznań ul. Staszica 15,
60-526 Poznań
Wartość projektu: 1 835 563,56 PLN
Wartość dofinansowania: 1 798 493,56 PLN
Liczba zdobytych punktów: 106,00
Data podpisania umowy: 06.10.2010r.

Numer konkursu: PO KL/9.1.1./1/10
Tytuł projektu: „Wiejskie przedszkole”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Towarzystwo Promocji i Rozwoju Ziemi Kleczewskiej ul. Warszawska 31/215, 62-540 Kleczew
Wartość projektu: 651 299,76 PLN
Wartość dofinansowania: 555 687,76 PLN
Liczba zdobytych punktów: 100,00
Data podpisania umowy: 01-10-2010

Numer konkursu: PO KL/9.1.1./1/10
Tytuł projektu: „Nasze przedszkolaki”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn
Wartość projektu: 353 212,00 PLN
Wartość dofinansowania: 338 652,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 122,00
Data podpisania umowy: 29 listopada 2010r.

Numer konkursu: PO KL/9.1.1./1/10
Tytuł projektu: „Nasze małe przedszkole”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Godziesze Wielkie, ul. Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie
Wartość projektu: 214 860,00 PLN
Wartość dofinansowania: 182 631,00 PLN
Liczba zdobytych punktow: 91,50
Data podpisania umowy: 28.10.2010

Numer konkursu: PO KL/9.1.1./1/10
Tytuł projektu: „Podniesienie poziomu jakości edukacji i wyrównywanie szans rozwojowych dzieci w Gminie Opatówek poprzez otwarcie nowych oddziałów przedszkolnych”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Opatówek, Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek
Wartość projektu: 736 162,00 PLN
Wartość dofinansowania: 721 162,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 94,00
Data podpisania umowy: 03.12.2010

Numer konkursu: PO KL/9.1.1./1/10
Tytuł projektu: Wiejski punkt przedszkolny „Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Chodów/Szkoła Podstawowa w Kaleni Małej 17 Kaleń Mała 62- 652
Wartość projektu: 291 785,88 PLN
Wartość dofinansowania: 261 791,80 PLN
Liczba zdobytych punktów: 107,00
Data podpisania umowy: 18.11.2010

Numer konkursu: PO KL/9.1.1/1/10
Tytuł projektu: „Radosne dzieci – twórcze przedszkola w gminie Olszówka”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Olszówka, 62-641 Olszówka 15
Wartość projektu: 1 500 029,53 PLN
Wartość dofinansowania: 1 477 529,09 PLN
Liczba zdobytych punktów: 110,50 pkt.
Data podpisania umowy: 26.10.2010

Numer konkursu: PO KL/9.1.1/1/10
Tytuł projektu: „Wszystko zaczyna się od przedszkola”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Dobra
Wartość projektu: 1 202 210,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 172 610,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 106,0 pkt.
Data podpisania umowy: 15.10.2010

Numer konkursu: PO KL/9.1.1/1/10
Tytuł projektu: „Bo jakie początki, takie będzie wszystko…”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: As Anna Wochal, Sylwia Kulus – Lachowicz Sp.j. Komorowo 22/13, 64-200 Wolsztyn
Wartość projektu: 840 809,50 PLN
Wartość dofinansowania: 827 709,50 PLN
Liczba zdobytych punktów: 108,0 pkt.
Data podpisania umowy: 28.01.2011

Numer konkursu: PO KL/9.1.1/1/10
Tytuł projektu: „Bajkowa Kraina- promocja i organizacja punktu przedszkolnego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Szkoła Podstawowa w Górkach Górki 18,
62-650 Kłodawa
Wartość projektu: 491 418,00 PLN
Wartość dofinansowania: 483 018,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 108,0 pkt.
Data podpisania umowy: 15.10.2010

Numer konkursu: PO KL/9.1.1/1/10
Tytuł projektu: „Nasze przedszkole”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Rokietnica/Przedszkole Bajeczka
Wartość projektu: 952 110,00 PLN
Wartość dofinansowania: 937 828,35 PLN
Liczba zdobytych punktów: 109,00 pkt.
Data podpisania umowy: 07.09.2010

Numer konkursu: PO KL/9.1.1/1/10
Tytuł projektu: „Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto Konin/Przedszkole Nr 2 w Koninie „Kraina Wesołej Zabawy” ul. Noskowskiego 4, 62-510 Konin
Wartość projektu: 756 570,00 PLN
Wartość dofinansowania: 659 770,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 104,00 pkt.
Data podpisania umowy: 06.10.2010

Numer konkursu: PO KL/9.1.1/1/10
Tytuł projektu: „Przedszkole znane i lubiane”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Stare Miasto, ul. Główna 16B,
62-571 Stare Miasto
Wartość projektu: 445 073,00 PLN
Wartość dofinansowania: 431 973,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 108,50 pkt.
Data podpisania umowy: 22.10.2010

Numer konkursu: 1/POKL/9/D.1.1/10
Tytuł projektu: Jestem przedsiębiorczy – kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych metod i narzędzi
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza
A. Gawrońska Sp. j., ul. Nowosolska 21/3A, 61-171 Poznań
Wartość projektu: 2 266 430,00 PLN
Wartość dofinansowania: 2 266 430,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 101,5 pkt.
Data podpisania umowy: 02.04.2011 r.

Numer konkursu: 1/POKL/9/D.1.1/10
Tytuł projektu: Dwuczynnikowy model motywowania nauczycieli do innowacyjności
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Instytut HR Ewa Gorodziej-Niewczyk (IHR), ul. Wiązowa 1d/4, 62-002 Suchy Las
Wartość projektu: 596 981,00 PLN
Wartość dofinansowania: 596 981,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 74 pkt.
Data podpisania umowy: 27.05.11

Numer konkursu: 1/POKL/9/D.1.1/10
Tytuł projektu: DBAJKI GRAJKI multimedialny program psychoedukacyjny dla szkół podstawowych
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Drabina Rozwoju, ul. Dobra 5/2, 00-384 Warszawa
Wartość projektu: 1 870 018,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 870 018,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 71,0 pkt.
Data podpisania umowy: 27.05.11

Numer konkursu: PO KL/9.1.1/1/10
Tytuł projektu: „Wyjątkowe przedszkole w Pomarzanowicach”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Leader School Damian Królicki, ul. Chrobrego 30, 62-200 Gniezno
Wartość projektu: 559 252,00 PLN
Wartość dofinansowania: 550 752,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 102,0 pkt.
Data podpisania umowy: 27.05.2011r.

Numer konkursu: 1/PO KL/9/D.1.1/1/10
Tytuł projektu: „Pozwolić uczniom myśleć”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska „Milenium”, ul. Cieszkowskiego 17, 62-200 Gniezno
Wartość projektu: 1 357 000,80 PLN
Wartość dofinansowania: 1 357 000,80 PLN
Liczba zdobytych punktów: 78 pkt.
Data podpisania umowy: 15.06.2011r.

Numer konkursu: 1/POKL/9/D.1.1/10
Tytuł projektu: Model Innowacyjnych Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu dydaktycznego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Konińska Izba Gospodarcza ul. Powstańców Wlkp. 16 62-510 Konin
Wartość projektu: 827 664,00 PLN
Wartość dofinansowania: 827 664,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 79,5 pkt.
Data podpisania umowy: 01.07.2011 r.

Numer konkursu: 1/POKL/9/D.1.1/10
Tytuł projektu: „Stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Mały Inżynier Ewa Bednarek, Grudzielec 47,
63-440 Raszków
Wartość projektu: 819 670,00 zł
Wartość dofinansowania: 819 670,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 73,5 pkt.
Data podpisania umowy: 28.06.2011 r.

Numer konkursu: 1/POKL/9/D.1.1/10
Tytuł projektu: „INTELaktywni nauczyciele – projektanci edukacyjnej przyszłości”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: INVESTIN Sp. z o.o., ul. Koszykowa 59/8, 00-660 Warszawa
Wartość projektu: 1 597 600,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 597 600,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 75,5 pkt.
Data podpisania umowy: 10.08.2011