Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 9.1.2

data publikacji: 07-07-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu:

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/10
Tytuł projektu: Mówię, liczę, doświadczam – fundamentem edukacyjnego sukcesu
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto Poznań/XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich ul. Ściegiennego 134 60-304 Poznań
Wartość projektu: 748 723,50 PLN
Wartość dofinansowania: 748 723,50 PLN
Liczba zdobytych punktów: 113,5
Data podpisania umowy: 31.08.2010

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/10
Tytuł projektu: Po lekcjach w szkole fajnie jest
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Suchy Las/Szkoła Podstawowa im. Bogusławskiego w Suchym Lesie ul. Szkolna 15 62-002 Suchy Las
Wartość projektu: 198 687,00 PLN
Wartość dofinansowania: 198 687,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 109,0
Data podpisania umowy: 31.08.2010

POKL.09.01.02-30-082/10
Tytuł projektu: " Nauka- zabawa-doświadczenie "
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Pniewy, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy
Wartość projektu: 950 928,60 PLN
Wartość dofinansowania: 950 928,60 PLN
Liczba zdobytych punktów: 100,0 pkt.
Data podpisania umowy: 27.08.2010 r.

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/10
Tytuł projektu: Pakiet maturalny
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto Poznań/IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Poznaniu ul. Swojska 6 60-592 Poznań
Wartość projektu: 247 831,00 PLN
Wartość dofinansowania: 247 831,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 107,5
Data podpisania umowy: 27.08.2010 r.

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/10
Tytuł projektu: Szkoła edukacyjnego sukcesu
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica
Wartość projektu: 498 061,00 zł
Wartość dofinansowania: 498 061,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 123,50 pkt.
Data podpisania umowy: 12.08.2010 r.

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/10
Tytuł projektu: Nauka drogą sukcesu gminy Rokietnica
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica
Wartość projektu: 434 253,00 zł
Wartość dofinansowania: 434 253,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 117,00 pkt.
Data podpisania umowy: 13.08.2010 r.

Tytuł projektu: " OMNIBUS "
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto i Gmina Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew
Wartość projektu: 1 147 770,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 147 770,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 104,00 pkt.
Data podpisania umowy: 28.09.2010 r.

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/10
Tytuł projektu: „Z e-learningiem ku przyszłości”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek
Wartość projektu: 503 106,00 zł
Wartość dofinansowania: 503 106,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 95 pkt
Data podpisania umowy: 02.09.2010

Tytuł projektu: Nauka przyszłością dzieci z Gminy Kościelec
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec
Wartość projektu: 127 170,60 PLN
Wartość dofinansowania: 127 170,60 PLN
Data podpisania umowy: 21.12.2010 r. 

Tytuł projektu: Gmina Orchowo – przyjazna szkoła
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo
Wartość projektu: 122 637,00 PLN
Wartość dofinansowania: 122 637,00 PLN
Data podpisania umowy: 21.12.2010 r. 

Tytuł projektu: Czytam - liczę - rozwijam się
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina i Miasto Pyzdry, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry
Wartość projektu: 179 382,30 PLN
Wartość dofinansowania: 179 382,30 PLN
Data podpisania umowy: 21.12.2010 r.

Tytuł projektu: Instytut Młodego Człowieka
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Miejska Kościan, ul Kościuszki 22, 64-000 Kościan
Wartość projektu: 317 763,30PLN
Wartość dofinansowania: 317 763,30PLN
Data podpisania umowy: 20.12.2010 r.

Tytuł projektu: Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Szczytniki, Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki
Wartość projektu: 246 264,00 PLN
Wartość dofinansowania: 246 264,00 PLN
Data podpisania umowy: 21.12.2010 r. 

Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Wieleń, ul Kościuszki 34, 64-400 Wieleń
Wartość projektu: 223 770,14 PLN
Wartość dofinansowania: 223 770,14 PLN PLN
Data podpisania umowy: 21.12.2010 r.

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/09
Tytuł projektu: Coraz lepsi – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z trudnościami
w uczeniu się
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
ul. Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła
Wartość projektu: 285 255,30 PLN
Wartość dofinansowania: 285 255,30 PLN
Liczba zdobytych punktów: 94,0
Data podpisania umowy: 16-11-2010 

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/10
Tytuł projektu: " Edukacja najlepsza inwestycja "
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań
Wartość projektu: 238 160,50 PLN
Wartość dofinansowania: 238 160,50 PLN
Liczba zdobytych punktów: 102 pkt.
Data podpisania umowy: 03.12.2010 

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/10
Tytuł projektu: „Okno na świat”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Ostrów Wielkopolski,
ul. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Wartość projektu: 180 125,00 PLN
Wartość dofinansowania: 180 125,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 104,0 pkt.
Data podpisania umowy: 19-11-2010

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/10
Tytuł projektu: „Równać szanse!”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Tuliszków,
ul. Plac Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków
Wartość projektu: 472 971,44 PLN
Wartość dofinansowania: 472 971,44 PLN
Liczba zdobytych punktów: 120,0 pkt.
Data podpisania umowy: 03-11-2010

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/10
Tytuł projektu: Lekcje to nie wszystko
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Szkoła Podstawowa im. Kusocińskiego w Dolsku
ul. Kościańska 4/5 63-140 Dolsk
Wartość projektu: 193 049,00 PLN
Wartość dofinansowania: 193 049,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 99,0
Data podpisania umowy: 06-10-2010

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/10
Tytuł projektu: Liczby rządzą światem
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce ul. Ostrowska 8 63-460 Skalmierzyce
Wartość projektu: 497 700,00 PLN
Wartość dofinansowania: 497 700,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 102,0
Data podpisania umowy: 01-10-2010

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/09
Tytuł projektu: PROGRAM – Bell – Język angielski dla uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych – II Edycja
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Szkoła Języków Obcych PROGRAM – Bell Sp. z o.o. ul. Fredry 1 61-701 Poznań
Wartość projektu: 812 682,52 PLN
Wartość dofinansowania: 812 682,52 PLN
Liczba zdobytych punktów: 93,5
Data podpisania umowy: 03-11-2010

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/10
Tytuł projektu: STS – Szkoła Twoich Szans
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Miłośników Przyrody, Kultury, Aktywnego Wypoczynku, Pomocy Niepełnosprawnym „RAZEM RAŹNIEJ” al. Jana Pawła II 1 63-430 Odolanów
Wartość projektu: 326 085,00 PLN
Wartość dofinansowania: 326 085,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 106,5
Data podpisania umowy: 01.10.2010r.

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/10
Tytuł projektu: Przez trudy do gwiazd – program wsparcia uczniów Gimnazjum
nr 2 w Wolsztynie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich
w Wolsztynie ul. Mickiewicza 4 64 – 200 Wolsztyn
Wartość projektu: 249 774,00 PLN
Wartość dofinansowania: 249 774,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 100,5
Data podpisania umowy: 24-09-2010

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/10
Tytuł projektu: ,,Zagrajmy o sukces’’
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań
Wartość projektu: 8 934 902,00 PLN
Wartość dofinansowania: 8 934 902,00 PLN
Data podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego: 14.10.2010

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/10
Tytuł projektu: „Edukacja szansą na lepszą przyszłość”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn
Wartość projektu: 749 716,00 PLN
Wartość dofinansowania: 749 716,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 104
Data podpisania umowy: 08.02.2011

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/10
Tytuł projektu: W drodze na Uniwersytet
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zespół Szkół w Ostrorogu ul. Jana Ostroroga 14 64-560 Ostroróg
Wartość projektu: 499 999,00 PLN
Wartość dofinansowania: 499 999,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 98,5 pkt.
Data podpisania umowy: 12.01.2011r.

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/10
Tytuł projektu: „Czytam, rozumiem, dyskutuję”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn, ul. Gajewskich 48, 64-200 Wolsztyn
Wartość projektu: 225 813,00 PLN
Wartość dofinansowania: 225 813,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 103,0 pkt.
Data podpisania umowy: 16.11.2010r.

Tytuł projektu: „Edukacja na piątkę z plusem”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Gostyń/ Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gen. T. Kutrzeby, ul. Wrocławska 264, 63-800 Gostyń
Wartość projektu: 599 388,00 PLN
Wartość dofinansowania: 599 388,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 102,0 pkt.
Data podpisania umowy: 06.10.2010

Tytuł projektu: „Sprawne rączki, sprawne główki, oto droga do nauki”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Prof. Adama Wodziczki, os. Mielżyńskiego 3A, 62-020 Swarzędz
Wartość projektu: 318 615,27 PLN
Wartość dofinansowania: 318 615,27 PLN
Liczba zdobytych punktów: 107,0 pkt.
Data podpisania umowy: 07.10.2010

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/10
Tytuł projektu: Szamotulskie Pracownie Równych Szans
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Szyperska 3/1, 61-754 Poznań
Wartość projektu: 335 193,84 PLN
Wartość dofinansowania: 335 193,84 PLN
Liczba zdobytych punktów: 93,5 pkt.
Data podpisania umowy: 09.12.2010r.

Tytuł projektu: Szkoła równych szans
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria p.w. Św. Wojciecha, ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła
Wartość projektu: 53 489,40 PLN
Wartość dofinansowania: 53 489,40 PLN
Data podpisania umowy: 14.01.2011

Tytuł projektu: Indywidualizacja nauczania w edukacji wczesnoszkolnej
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Mała Szkoła Na Rzecz Rozwoju i Edukacji w Żabnie, Żabno 6, 63-112 Żabno
Wartość projektu: 30 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 30 000,00 PLN
Data podpisania umowy: 04.02.2011

Numer Konkursu: PO KL/9.1.2/1/10
Tytuł projektu: Mała Politechnika – inżynier potrzebny od zaraz
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zespół Szkół Technicznych w Turku, ul. Milewskiego 3b, 62-700 Turek
Wartość projektu: 249 800,00 PLN
Wartość dofinansowania: 249 800,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 102,5 pkt.
Data podpisania umowy: 07.10.2010

Tytuł projektu: „Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Grodziec”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec
Wartość projektu: 131 680,00 PLN
Wartość dofinansowania: 131 680,00 PLN
Data podpisania umowy: 04.02.2011

Tytuł projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminą Blizanów, Blizanów 52, 62-814 Blizanów
Wartość projektu: 192 031,00PLN
Wartość dofinansowania: 192 031,00PLN
Data podpisania umowy: 04.02.2011

Tytuł projektu: Dodatkowe zajęcia dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych z Gminy Witkowo
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina i Miasto Witkowo
Wartość projektu: 219 345,36 PLN
Wartość dofinansowania: 219 345,36 PLN
Data podpisania umowy: 16.02.2011r

Tytuł projektu: „W tęczowej szkole wszystko widzisz i wiesz”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie
Wartość projektu: 60 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 60 000,00 PLN
Data podpisania umowy: 21.02.2011

Tytuł projektu: Szkoły nowych możliwości
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
Wartość projektu: 532 883,18 PLN
Wartość dofinansowania: 532 883,18 PLN
Data podpisania umowy: 16.02.2011r

Tytuł projektu: Dobry start dla każdego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska
Wartość projektu: 269 678,00 PLN
Wartość dofinansowania: 269 678,00 PLN
Data podpisania umowy: 21.02.2011

Tytuł projektu Indywidualizacja nauczania drogą do sukcesu
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Władysławów ul. Rynek 43 62-710 Władysławów
Wartość projektu: 182 102,10 PLN
Wartość dofinansowania: 182 102,10 PLN
Data podpisania umowy: 16.02.2011 r.

Tytuł projektu: Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Społecznej Szkole Podstawowej Nr 3 Dębinka prowadzonej przez Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe w Poznaniu
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe,
ul. Grabowa33, 61-473 Poznań
Wartość projektu: 47 239,00 PLN
Wartość dofinansowania: 47 239,00 PLN
Data podpisania umowy: 31.01.2011

Tytuł projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I - III w szkołach podstawowych z terenu Gminy Mosina
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
Wartość projektu: 375 867,60 PLN
Wartość dofinansowania: 375 867,60 PLN
Data podpisania umowy: 15.02.2011 r.

Tytuł projektu: Moja szkoła - tu się rozwijam! – wsparcie edukacji w szkołach podstawowych gminy Sieraków
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Sieraków, ul. 8 stycznia 38, 64-410 Sieraków
Wartość projektu: 128 819,41 PLN
Wartość dofinansowania: 128 819,41 PLN
Liczba zdobytych punktów: 104,0 pkt.
Data podpisania umowy: 08.02.2011

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/10
Tytuł projektu: „Okno na świat”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Ostrów Wielkopolski, ul. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Wartość projektu: 180 125,00 PLN
Wartość dofinansowania: 180 125,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 104,0 pkt.
Data podpisania umowy: 19.11.2010

Tytuł projektu: Pomoc dla najmłodszych uczniów
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie
Wartość projektu: 189 320,00 PLN
Wartość dofinansowania: 189 320,00 PLN
Data podpisania umowy:16.02.2011

Tytuł projektu: Razem po sukces - zajęcia pozalekcyjne w Gminie Stare Miasto
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Stare Miasto, ul. Główna 16 b, 62-571 Stare Miasto
Wartość projektu: 262 390,00 PLN
Wartość dofinansowania: 262 390,00 PLN
Data podpisania umowy: 16.02.2011

Tytuł projektu: Sprężyna sukcesu
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Złotów, al. Piasta 1, 77- 400 Złotów
Wartość projektu: 222 100,00 PLN
Wartość dofinansowania: 222 100,00 PLN
Data podpisania umowy: 16.02.2011r

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie programu pomocy edukacyjnej w zakresie różnorodnych dysfunkcji oraz programu rozwijającego zdolności uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Suchy Las
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Suchy Las, ul Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
Wartość projektu: 175 700,00 PLN
Wartość dofinansowania: 175 700,00 PLN
Data podpisania umowy: 03.03.2011

Tytuł projektu: Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto Konin, Plac Wolności 1, 62-500 Konin
Wartość projektu: 921 723,30 PLN
Wartość dofinansowania: 921 723,30 PLN
Data podpisania umowy: 03-03-2011

Tytuł projektu: Festiwal teatralny „W świecie baśni Andersena”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Samodzielne Koło Terenowe nr 24 STO w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 114, 61-670 Poznań
Wartość projektu: 43 050,00 PLN
Wartość dofinansowania: 43 050,00 PLN
Data podpisania umowy: 03.03.2011

Tytuł projektu: Jestem ważny!
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Obrzycko, Rynek 19, 64-520 Obrzycko
Wartość projektu: 61 731,00 PLN
Wartość dofinansowania: 61 731,00 PLN
Data podpisania umowy: 15.03.2011

Tytuł projektu: „Nasza szkoła nasz sukces”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Przygodzice, Pl. Powstańców Wlkp. 2,
63-421 Przygodzice
Wartość projektu: 213 360,00 PLN
Wartość dofinansowania: 213 360,00 PLN
Data podpisania umowy: 03.03.2011

Tytuł projektu: Razem uczymy się i bawimy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Kotlin, ul. Powstańców Wlkp. 1, 63-220 Kotlin
Wartość projektu: 110 667,00 PLN
Wartość dofinansowania: 110 667,00 PLN
Data podpisania umowy: 03.03.2011 r.

Tytuł projektu: „Równamy szanse dzieci klas I-III gm.Żelazków”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Żelazków, Żelazków 138, 62-817 Żelazków
Wartość projektu: 208 990,00 PLN
Wartość dofinansowania: 208 990,00 PLN
Data podpisania umowy: 04.03.2011 r.

Tytuł projektu: Równe szanse edukacyjne dla uczniów z gminy Jarocin
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Jarocin, al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin
Wartość projektu: 413 225,00 PLN
Wartość dofinansowania: 413 225,00 PLN
Data podpisania umowy: 15.03.2011 r.

Tytuł projektu: Szkoła możliwości
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Kępno, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno
Wartość projektu: 413 718,00 PLN
Wartość dofinansowania: 413 718,00 PLN
Data podpisania umowy: 15.03.2011 r.

Tytuł projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Września, ul Ratuszowa 1, 62-300 Września
Wartość projektu: 444 987,20 PLN
Wartość dofinansowania: 444 987,20 PLN
Data podpisania umowy: 03.03.2011

Tytuł projektu: Start w lepsze jutro
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Lipka, ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka
Wartość projektu: 80 316,30 PLN
Wartość dofinansowania: 80 316,30PLN
Data podpisania umowy: 15.03.2011

Tytuł projektu: Indywidualizacja nauczania szansą dla uczniów z gminy Krzykosy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Krzykosy, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy
Wartość projektu: 150 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 150 000,00 PLN
Data podpisania umowy: 22.03.2011r.

Tytuł projektu: Uczeń jako diament do oszlifowania - indywidualne podejście do każdej uczennicy/ucznia w szkołach podstawowych gminy Śrem
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Śrem, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem
Wartość projektu: 618 525,08 PLN
Wartość dofinansowania: 618 525,08 PLN
Data podpisania umowy: 22.03.2011

Tytuł projektu: AKADEMIA MAŁEGO POZNANIAKA
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Wartość projektu: 5 358 246,00 PLN
Wartość dofinansowania: 5 358 246,00 PLN
Data podpisania umowy: 30.03.2011r.

Tytuł projektu: Czym skorupka za młodu nasiąknie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Skulsk, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk
Wartość projektu: 48 862,50 PLN
Wartość dofinansowania: 48 862,50 PLN
Data podpisania umowy: 07.04.2011

Tytuł projektu: Równy start - wyrównywanie szans edukacyjnych uczennic i uczniów ze szkół podstawowych z gminy Dopiewo
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo
Wartość projektu: 263 116,00 PLN
Wartość dofinansowania: 263 116,00 PLN
Data podpisania umowy: 13.01.2011

Tytuł projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Lisków
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Lisków, ul. Ks. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków
Wartość projektu: 127 170,60 PLN
Wartość dofinansowania: 127 170,60 PLN
Data podpisania umowy: 11.01.2011

Tytuł projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Turek
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Miejska Turek
Wartość projektu: 337 128,60 PLN
Wartość dofinansowania: 337 128,60 PLN
Data podpisania umowy: 28.01.2011

Tytuł projektu: Przyjazna Szkoła
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo
Wartość projektu: 133 721,22 PLN
Wartość dofinansowania: 133 721,22 PLN
Data podpisania umowy : 31.01.2011

Tytuł projektu: Szkolna Akademia Innowacji, kluczem do indywidualizacji
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz
Wartość projektu: 467 358,93 PLN
Wartość dofinansowania: 467 358,93 PLN
Data podpisania umowy:17.05.2011r.

Tytuł projektu: Troska o wszystkie dzieci jest naszą misją
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Wyrzysk, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk
Wartość projektu: 237 851,05 PLN
Wartość dofinansowania: 237 851,05 PLN
Data podpisania umowy: 27.05.2011

Tytuł projektu: Einstein na starcie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Piaski, ul. 6 stycznia 1, 63-820 Piaski
Wartość projektu: 136 700,00 PLN
Wartość dofinansowania: 136 700,00 PLN
Data podpisania umowy: 14.06.2011

Numer konkursu: PO KL/9.1.2/1/10
Tytuł projektu: „Z Dąbia wszędzie blisko”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Dąbie, ul. Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie
Wartość projektu: 933 051,00 PLN
Wartość dofinansowania: 933 051,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 98
Data podpisania umowy: 29.06.2011 r.