Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konferencja podsumowująca projekt systemowy pt. "Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski", Poddziałanie 8.2.2 PO KL

data publikacji: 17-09-2010
Logo Kapitał LudzkiLogo Unia Europejska EFS

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza na konferencję podsumowującą projekt systemowy pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Konferencja odbędzie się dnia 24 września 2010 r. w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, przy ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu.

Program konferencji:

09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:15 Powitanie uczestników konferencji
10:15 – 10:45 Przedstawienie zrealizowanego projektu
10:45 – 11:15 Prezentacja pracy naukowej doktoranta Dominika Beltera „Sterowanie kroczeniem robota sześcionożnego po nierównym terenie z wykorzystaniem uczenia i optymalizacji metodami inteligencji obliczeniowej”
11:15 – 11:45 Prezentacja pracy naukowej doktorantki Ludwiki Jakubowskiej – Burek „Ocena przydatności badań mutacji i polimorfizmów wybranych genów do prognozowania przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna”
11:45 – 12:15 przerwa kawowa
12:15 – 12:45 Prezentacja pracy naukowej doktorantki Moniki Pietrzyńskiej „Zastosowanie techniki ekstrakcyjnej in-needle w oznaczeniu związków organicznych”
12:45 – 13:15 Prezentacja pracy naukowej doktorantki Magdaleny Marii Woźniak „Modyfikacja biomateriałów ceramicznych celem poprawy ich właściwości fizykochemicznych, biologicznych oraz mechanicznych”
13:15 – 13:30 Zakończenie konferencji
13:30 – 14:00 Lunch

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną, wraz z podaniem kontaktowego numeru telefonu, na adres: infoefs@wup.poznan.pl do dnia 22 września 2010 r. O zakwalifikowaniu się do udziału w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.

Szczegółowych informacji na temat planowanej konferencji udzielają:
pracownicy Oddziału Informacji i Pomocy Technicznej
tel. 61 846 38 18
e-mail: infoefs@wup.poznan.pl