Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankigowa w ramach Działania 6.2 PO KL

data publikacji: 20-09-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 30 lipca – 31 sierpnia 2010 roku, w ramach konkursu otwartego nr PO KL/6.2/1/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia PO KL.

Do pobrania: