Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja o modyfikacji strony internetowej

data publikacji: 22-09-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż dokonano modyfikacji strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl dotyczącej wprowadzenia formularza zadawania pytań, funkcji RSS, newslettera oraz mapki interaktywnej prezentującej dane teleadresowe Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dostosowano również działanie strony do potrzeb osób niedowidzących. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż można zapisywać się do bazy adresowej odbiorców newslettera komponentu regionalnego PO KL (planowany termin uruchomienia aplikacji: wrzesień 2010 r.). Wszelkie uwagi dotyczące błędów w funkcjonowaniu nowych aplikacji umieszczonych na stronie internetowej proszę kierować na adres skrzynki e-mail Punktu Informacji i Promocji EFS WUP w Poznaniu: infoefs@wup.poznan.pl.