Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Doradztwo i szkolenia w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL

data publikacji: 22-09-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej możliwe jest „doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia spółdzielni socjalnej”. W związku z powyższym obecne zapisy SzOP nie pozwalają na prowadzenie szkoleń zawodowych w ramach typów operacji 2 i 3 przewidzianych w Poddziałaniu 7.2.2 PO KL.