Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu VI PO KL - projekty innowacyjne

data publikacji: 27-09-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 27.09.2010 roku ogłoszony zostaje konkurs zamknięty dla projektów innowacyjnych testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 29.09.2010 roku do dnia 19.11.2010 roku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej.

W ramach ogłoszonego konkursu dla Priorytetu VI mogą być realizowane wyłącznie projekty innowacyjne testujące wpisujące się w Tematy:

  1. „Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej”, 
  2. „Rozwój i testowanie instrumentów wspierających godzenie życia zawodowego i rodzinnego oraz zwalczania dyskryminacji w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność”,

których celem jest opracowanie oraz upowszechnienie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań służących wydłużeniu aktywności zawodowej lub godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz zwalczaniu dyskryminacji w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu wraz z Dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Program PO KL/Konkursy/Nabór projektów.