Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Listy obecności na szkoleniach w ramach PO KL

data publikacji: 08-10-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Projektodawcy realizujący projekty szkoleniowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zobligowani są do zapewnienia odpowiedniego dokumentowania realizowanych operacji. W związku z czym, należy wprowadzić wymóg potwierdzania przez osobę prowadzącą zajęcia (i/lub koordynatora projektu) list obecności podpisywanych przez Beneficjentów Ostatecznych podczas zajęć.