Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Krajowa Instytucja Wspomagająca Centrum Projektów Europejskich poszukuje instytucji/podmiotów

data publikacji: 08-10-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Krajowa Instytucja Wspomagająca Centrum Projektów Europejskich poszukuje instytucji/podmiotów chętnych do podjęcia współpracy z partnerem brytyjskim.

W załączniku znajduje się krótki opis projektów, w ramach których możliwa jest współpraca (w języku polskim), jak również szczegółowe fiszki projektów brytyjskich w języku angielskim.

W imieniu KIW, WUP w Poznaniu prosi o zgłaszanie się do dnia 13 października br. do godziny 1100 na adres e-mail n.nowak@wup.poznan.pl podmiotów zainteresowanych partnerstwem ponadnarodowych z instytucjami brytyjskimi. Ze względu na ograniczony okres realizacji ww. projektów, powinny to być podmioty, które już realizują projekty standardowe lub innowacyjne i chciałyby poszerzyć ich zakres o komponent ponadnarodowy lub realizują projekt współpracy ponadnarodowej i chciałyby poszerzyć go o brytyjskiego partnera, niezależnie od trybu realizacji projektów (systemowy/konkursowy).

WUP w Poznaniu dokona wyboru maksymalnie dwóch projektów współpracy, które najbardziej odpowiadać będą specyfice projektów brytyjskich.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z pracownikiem WUP w Poznaniu pod numerem tel.: 61 846 37 29.

Do pobrania: