Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Dostarczanie zabezpieczenia

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie, należy dostarczać, do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, osobiście. Zabezpieczenia przesyłane drogą pocztową bądź kurierem nie będą akceptowane przez Instytucję Pośredniczącą.