Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Załączniki wymagane na etapie podpisywania umowy

data publikacji: 11-10-2010

W związku z trwającym obecnie procesem podpisywania umów, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina Beneficjentom o załącznikach, które należy wypełnić i złożyć wraz z umową o dofinansowanie projektu w ramach PO KL.

Poniżej znajdują się załączniki w formacie doc.

Do pobrania: