Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poradnik – publikacja Krajowej Instytucji Wspomagającej

data publikacji: 21-10-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Krajowa Instytucja Wspomagająca w Centrum Projektów Europejskich przygotowała publikację pt. Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poradnik. Jest to materiał przeznaczony dla projektodawców i beneficjentów projektów innowacyjnych PO KL, zarówno testujących, upowszechniających, w tym z komponentem ponadnarodowym, członków Sieci Tematycznych, pracowników Instytucji Pośredniczących i Instytucji Pośredniczących II stopnia oraz wszystkich zainteresowanych tymi zagadnieniami.

W Poradniku starano się przybliżyć odbiorcom pojęcia upowszechniania i mainstreamingu oraz wskazać narzędzia, za pomocą których można realizować i monitorować działania w obrębie obu tych procesów.

Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poradnik został skonsultowany z Instytucją Zarządzającą PO KL.

Do pobrania: