Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego - zmiana adresu

data publikacji: 20-10-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego znajdująca się na Liście rankingowej w ramach Działania 6.2 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zamieszczonej na stronie internetowej, zmieniła adres biura:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Al. Wielkopolska 29/3
60-603 Poznań