Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Działania informacyjno-promocyjne na rzecz projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL – publikacja Krajowej Instytucji Wspomagającej

data publikacji: 21-10-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Krajowa Instytucja Wspomagająca w Centrum Projektów Europejskich przygotowała materiał pt. „Działania informacyjno-promocyjne na rzecz projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL. Rekomendacje Krajowej Instytucji Wspomagającej dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Pośredniczących II stopnia”. Został on opracowany w oparciu o wiedzę i doświadczenie pracowników KIW oraz przykłady dobrych praktyk. Materiał nawiązuje do opracowanego wcześniej przez KIW modelu strategicznego podejścia do realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL.

Do pobrania: