Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przypomnienie o trwających konkursach otwartych w 2010 roku

data publikacji: 22-10-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż obecnie prowadzony jest nabór dla konkursu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Ponadto w październiku 2010 roku planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków dla konkursu w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.