Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przypomnienie o trwającym konkursie otwartym w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL

data publikacji: 29-10-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o trwającym konkursie otwartym nr POKL/8.2.1/1/10 dla Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe, w ramach którego wnioski można składać od 12 maja 2010 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu wraz z dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce PO KL/Konkurs/Nabór projektów.