Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca ogłoszonego konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu VI PO KL na projekty innowacyjne testujące

data publikacji: 04-11-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dla konkursu innowacyjnego testującego ogłoszonego dnia 27 września br. w ramach Priorytetu VI doprecyzowany został zapis w Karcie Oceny Merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego PO KL.

Do przedmiotowego dokumentu wprowadzono w pkt 3.5 Potencjał Wnioskodawcy i sposób zarządzania projektu przypis dotyczący projektów realizowanych w partnerstwie. Ponadto przedmiotowy dokument uzupełniono o zapisy uwzględniające szczegółowe kryteria strategiczne stosowane w ramach konkursu w oparciu o obowiązujący Plan Działania dla Priorytetu VI na rok 2010.

Do pobrania: