Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Generator Wniosków Aplikacyjnych - połączenie szyfrowane

data publikacji: 10-11-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (IZ POKL), w celu podniesienia bezpieczeństwa przesyłania danych pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem podczas pracy z GWA 5.3, udostępniła dodatkowo Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) wykorzystując szyfrowane połączenie.
Aplikacja jest dostępna pod dwoma adresami:

IZ PO KL zamierza utrzymywać łącze nieszyfrowane dla GWA do końca I kwartału 2011 r. Po tym terminie dostępne będzie wyłącznie łącze szyfrowane wykorzystujące połączenie za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Ewentualne problemy w działaniu GWA można zgłaszać pod numerem telefonu (32) 352 45 60 lub pod adresem e-mail: generatory-pokl@jcommerce.pl.