Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Sprostowanie dotyczące projektu systemowego pt. ''Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych'' Poddziałanie 9.1.3. PO KL

data publikacji: 10-11-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w załączniku nr 2 do Wniosku o przyznanie stypendium Oświadczenie o dochodach rodziny uzyskanych w roku 2009 wystąpił błąd w zdaniu: Do oświadczenia o dochodach rodziny uzyskanych w roku 2008 należy dołączyć dokumenty niezbędne do ustalenia dochodu na osobę w rodzinie lub dochodu osoby uczącej sie zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 6 Rozporządzenia Ministra i Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z pózn. zm.). Sprawozdanie oraz potwierdzające je dokumenty finansowe powinny dotyczyć roku 2009.

Do pobrania: