Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu systemowego pt. ''Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych'' Poddziałanie 9.1.3. PO KL

data publikacji: 10-11-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż za realizację projektu systemowego pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Poddziałanie 9.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki odpowiedzialny jest Oddział Informacji i Pomocy Technicznej.

Osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za realizację przedmiotowego projektu są :

  • Podinspektor Eliza Głowala, nr tel. (61) 846-38-09; 
  • Podinspektor Kinga Wiśniewska, nr tel. (61) 846-38-09.

Bezpośrednią kontrolę nad realizacją przedmiotowego projektu sprawuje: 

  • Kierownik Oddziału Informacji i Pomocy Technicznej - Monika Degórska, nr tel. (61) 846-38-41; 
  • p.o. Z-cy Kierownika Oddziału Informacji i Pomocy Technicznej – Tomasz Knebel, nr tel. (61) 846-38-41.