Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie KOP po protestach w ramach Działania 6.2 PO KL

data publikacji: 16-11-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów po protestach w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI nr PO KL/6.2/1/10, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, odbędzie się w dniu 25 listopada 2010 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona oceny merytorycznej wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.