Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiana adresu biura Beneficjenta w ramach Działania 6.2 PO KL

data publikacji: 16-11-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Beneficjent DGP CONSULTING Dorota Piechowiak, znajdujący się na Liście rankingowej w ramach Działania 6.2 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zamieszczonej na stronie internetowej, zmienił adres biura projektu:

DGP CONSULTING Dorota Piechowiak
ul. Kujawska 10
64-920 Piła