Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 7.2.1

data publikacji: 27-04-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/10
Tytuł projektu: „Kompleksowy program integracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym po 45 roku życia”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Eureka Sp. z o.o., ul. Janickiego 20b,
60-542 Poznań
Wartość projektu: 519 940,00 PLN
Wartość dofinansowania: 519 940,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 110,5
Data podpisania umowy: 04.10.2010

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/09
Tytuł projektu: „Badanie kapitału społecznego jako czynnika determinującego skuteczność strategii polityki społecznej w Wielkopolsce”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań
Wartość projektu: 465 139,12 zł
Wartość dofinansowania: 465 139,12 zł
Liczba zdobytych punktów: 83,5
Data podpisania umowy: 28-10-2010

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/10
Tytuł projektu: "Żyjesz aktywnie, myślisz pozytywnie"
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, ul. 11 listopada 7a, 62-510 Konin
Wartość projektu: 911 640,00 PLN
Wartość dofinansowania: 911 640,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 102,50
Data podpisania umowy: 26.10.2010

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/09
Tytuł projektu: „Asystent Rodziny – przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej rodzin w kryzysie.”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Razem”,
ul. J. Malczewskiego 6, 62-510 Konin
Wartość projektu: 337 769,98 PLN
Wartość dofinansowania: 337 769,98 PLN
Liczba zdobytych punktów: 82,5
Data podpisania umowy: 04.10.2010

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/09
Tytuł projektu: Aktywne Amazonki z Wielkopolski
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław
Wartość projektu: 1 171 307,59 PLN
Wartość dofinansowania: 1 171 307,59 PLN
Liczba zdobytych punktów: 98,5
Data podpisania umowy: 26-10-2010

Tytuł projektu: „Lepszy start”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: B&T English House Karolina Naglik – Tatarynowicz, ul. 5-go Stycznia 50, 64-200 Wolsztyn
Wartość projektu: 194 700,00 PLN
Wartość dofinansowania: 194 700,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 102
Data podpisania umowy: 24.09.2010 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/10
Tytuł projektu: Bioderko – aktywizacja osób niepełnosprawnych ruchowo
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież
Wartość projektu: 432 665,00 PLN
Wartość dofinansowania: 432 665,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 111
Data podpisania umowy: 13-10-2010

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/09
Tytuł projektu: Do zatrudnienia jeden krok
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Śremie, ul. Mickiewicza 56, 63-100 Śrem
Wartość projektu: 339 996,02 PLN
Wartość dofinansowania: 339 996,02 PLN
Liczba zdobytych punktów: 106
Data podpisania umowy: 26-10-2010

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/09
Tytuł projektu: Tacy sami
Nazwa i siedziba Beneficjenta: EDUFIN Usługi księgowe i szkoleniowe, ul. M. Reja 2/2, 63-300 Pleszew
Wartość projektu: 687 180,00 PLN
Wartość dofinansowania: 687 180,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 82
Data podpisania umowy: 03-11-2010 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/10
Tytuł projektu: "Aktywni na rynku pracy"
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości, ul. Strzelecka 20/8a, 61-846 Poznań
Wartość projektu: 1 321 219,40 PLN
Wartość dofinansowania: 1 321 219,40 PLN
Liczba zdobytych punktów: 110
Data podpisania umowy: 08-10-2010 r.

Tytuł projektu: „Twój Klub Integracji Społecznej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo
Wartość projektu: 984 370,00 PLN
Wartość dofinansowania: 984 370,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 123,50
Data podpisania umowy: 20.09.2010

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/10
Tytuł projektu: Spełniamy nasze marzenia
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gimnazjum nr 20 w Poznaniu, ul. Główna 42, 61-007 Poznań
Wartość projektu: 804 204,00 PLN
Wartość dofinansowania: 804 204,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 99,5
Data podpisania umowy: 06-10-2010

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/09
Tytuł projektu: "RAZEM-DALEJ - Program aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie"
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Środowiskowy Dom Samopomocy w Miłaczewie,
Miłaczew 45a, 62-709 Malanów
Wartość projektu: 367 590,00 PLN
Wartość dofinansowania: 367 590,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 83,50
Data podpisania umowy: 13-10-2010 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/10
Tytuł projektu: "JA TEŻ POTRAFIĘ - Aktywizacja Społeczna i Zawodowa Osób Niepełnosprawnych"
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas p.w. Matki Bożej z Lourdes w Pile, ul. Kossaka 16, 64-920 Piła
Wartość projektu: 659 080,00 PLN
Wartość dofinansowania: 659 080,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 100,00
Data podpisania umowy: 19 -10-2010 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/10
Tytuł projektu: Klub Absolwenta
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zespół Szkół Specjalnych nr 102, ul. Przełajowa 6, 61-622 Poznań
Wartość projektu: 268 805,00 PLN
Wartość dofinansowania: 268 805,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 104
Data podpisania umowy: 06-10-2010

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/09
Tytuł projektu: Następny krok – Praca
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Spółdzielnia Socjalna Ul, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września
Wartość projektu: 184 390,00 PLN
Wartość dofinansowania: 184 390,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 110,5
Data podpisania umowy: 27-10-2010

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/09
Tytuł projektu: „Otwórzmy się na świat”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Rawicz/ Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz
Wartość projektu: 207 033,54 PLN
Wartość dofinansowania: 207 033,54 PLN
Liczba zdobytych punktów: 100
Data podpisania umowy: 06-10-2010

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/09
Tytuł projektu: „Powrót do Przyszłości – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie wielkopolskim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Samorządności i Regionalizmu, ul. Kozia 11/15, 99-400 Łódź
Wartość projektu: 432 760,96 PLN
Wartość dofinansowania: 432 760,96 PLN
Liczba zdobytych punktów: 84
Data podpisania umowy: 08-10-2010

Tytuł projektu: "Klub Integracji Społecznej w Pleszewie "
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Piaski 41, 63-300 Pleszew
Wartość projektu: 501 910,00 PLN
Wartość dofinansowania: 501 910,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 102,50
Data podpisania umowy: 04.10.2010

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/09
Tytuł projektu: "KLUBY IDEA - IDEAlne miejsce dla Ciebie - projekt aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia."
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja SIC!, Os. Powstańców Warszawy 1b, 61-656 Poznań
Wartość projektu: 256 304,60 PLN
Wartość dofinansowania: 256 304,60 PLN
Liczba zdobytych punktów: 82
Data podpisania umowy: 17.12.2010 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/10
Tytuł projektu: AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zespół Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu, ul. Przełajowa 6, 61-622 Poznań
Wartość projektu: 191 852,00 PLN
Wartość dofinansowania: 191 852,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 105
Data podpisania umowy: 19-10-2010 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/10
Tytuł projektu: Program nowych szans.
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi,
ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo
Wartość projektu: 1 155 429,50 PLN
Wartość dofinansowania: 1 155 429,50 PLN
Liczba zdobytych punktów: 115
Data podpisania umowy: 29-11-2010 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/10
Tytuł projektu: „Chcemy być aktywni”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Mickiewicza 4, 64-200 Wolsztyn
Wartość projektu: 1 335 750,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 335 750,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 104,5
Data podpisania umowy: 03.11.2010 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/09
Tytuł projektu: „Osoby niepełnosprawne ruchowo pełnosprawnymi uczestnikami rynku pracy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa
Wartość projektu: 627 747,95 PLN
Wartość dofinansowania: 627 747,95 PLN
Liczba zdobytych punktów: 84,5
Data podpisania umowy: 05-11-2010 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/10
Tytuł projektu: „Szkolenia i wsparcie psychologiczno – zawodowe szansą dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: „Fenix Group Polska” Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 185, 60-594 Poznań
Wartość projektu: 841 032,00 PLN
Wartość dofinansowania: 841 032,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 103
Data podpisania umowy: 22-10-2010 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/10
Tytuł projektu: NIE dla wykluczenia osób niepełnosprawnych
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja PATRIA, Skrzetuszewo 54, 62-280 Kiszkowo
Wartość projektu: 588 809,44 PLN
Wartość dofinansowania: 588 809,44 PLN
Liczba zdobytych punktów: 114
Data podpisania umowy: 03.12.2010 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/09
Tytuł projektu: Centrum rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, aktywności zawodowej i integracji
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie „Szkoła Twórczej Integracji w Milinie”, Milin 5, 62-511 Kramsk
Wartość projektu: 760 200,00 PLN
Wartość dofinansowania: 760 200,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 83
Data podpisania umowy: 17-12-2010 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/10
Tytuł projektu: „Zadbaj o przyszłość – zostań kosmetyczką!”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: PERFECT LOOK Radosław Szwankowski, os. Powstań Narodowych 28/8, 61-214 Poznań
Wartość projektu: 287 350,00 PLN
Wartość dofinansowania: 287 350,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 102,5
Data podpisania umowy: 22-10-2010 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/09
Tytuł projektu: „PEWNE JUTRO – kompleksowe wsparcie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z terenu powiatu tureckiego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szansę”, ul. Konińska 2, 62-700 Turek
Wartość projektu: 114 878,52 zł
Wartość dofinansowania: 114 878,52 zł
Liczba zdobytych punktów: 81
Data podpisania umowy: 03.12.2010 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/10
Tytuł projektu: Wsparcie tworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej szansą na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK, ul. Nowa 28, 62-052 Komorniki
Wartość projektu: 501 720,00 PLN
Wartość dofinansowania: 501 720,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 101
Data podpisania umowy: 08-11-2010 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/10
Tytuł projektu: „Przyszłość w jasnych barwach”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja „Wiosna w sercu”, ul. Akacjowa 5,
62-510 Konin
Wartość projektu: 744 044,00 PLN
Wartość dofinansowania: 744 044,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 108
Data podpisania umowy: 29.11.2010

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/10
Tytuł projektu: Stawiam na zmianę
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Polsko – Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu „Profi – Kurs” Sp. z o.o., ul. Glebowa 12 A, 61-312 Poznań
Wartość projektu: 850 881,00 PLN
Wartość dofinansowania: 850 881,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 113
Data podpisania umowy: 19-10-2010 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/09
Tytuł projektu: „Szkoła umiejętności życia” – Centrum Integracji Społecznej
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Szkoła „Barki” im. H.CH. Kofoeda – Centrum Integracji Społecznej, ul. Św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznań
Wartość projektu: 2 088 109,10 PLN
Wartość dofinansowania: 2 088 109,10 PLN
Liczba zdobytych punktów: 84,5
Data podpisania umowy: 15.11.2010 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/10
Tytuł projektu: „Nowa jakość aktywizacji społeczno-zawodowej w wielkopolskich ZAZ-ach”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie, ul. Szeroka 8, 62-506 Konin
Wartość projektu: 1 179 189,31 zł
Wartość dofinansowania: 1 179 189,31 zł
Liczba zdobytych punktów: 107
Data podpisania umowy: 29.11.2010

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/09
Tytuł projektu: „Wspólna przyszłość – program reintegracji społeczno – zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Młodzianowie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie „Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju”, Kawęczyn 39/3, 62-704 Kawęczyn
Wartość projektu: 1 220 067,17 PLN
Wartość dofinansowania: 1 220 067,17 PLN
Liczba zdobytych punktów: 84,5
Data podpisania umowy: 22-10-2010 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/09
Tytuł projektu: Badanie obszarów wykluczenia społeczno-ekonomicznego dla potrzeb strategii rozwiązywania problemów społecznych w wybranych powiatach województwa wielkopolskiego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego, ul. Królowej Jadwigi 10, 64-100 Leszno
Wartość projektu: 962 300,00 PLN
Wartość dofinansowania: 962 300,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 82,5
Data podpisania umowy: 05-11-2010

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/10
Tytuł projektu: „Zmienić rzeczywistość”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Szkolenia, Doradztwo Zawodowe KWANT Sp. z o.o., ul. Seneki 6, 60-461 Poznań
Wartość projektu: 569 363,52 zł
Wartość dofinansowania: 569 363,52 zł
Liczba zdobytych punktów: 115
Data podpisania umowy: 22-11-2010 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/10
Tytuł projektu: „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Poznański, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
Wartość projektu: 971 928,00 zł
Wartość dofinansowania: 971 928,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 108,5 pkt.
Data podpisania umowy: 29.12.2010

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/10
Tytuł projektu: Nowe kwalifikacje drogą do lepszej przyszłości
Nazwa i siedziba Beneficjenta: O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin
Wartość projektu: 706 580,00 PLN
Wartość dofinansowania: 706 580,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 82,5
Data podpisania umowy: 18-02-2011

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/10
Tytuł projektu: Perspektywy. Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu kaliskiego oraz powiatu M. Kalisz
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego,
ul. Jeleniogórska 4-6, 60-179 Poznań
Wartość projektu: 633 470,95 PLN
Wartość dofinansowania: 633 470,95 PLN
Liczba zdobytych punktów: 96
Data podpisania umowy: 17-05-2011 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/10
Tytuł projektu: „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Razem, ul. Daszyńskiego 4A, 58-304 Wałbrzych
Wartość projektu: 588 055,00 PLN
Wartość dofinansowania: 588 055,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 101,50
Data podpisania umowy: 27 - 05 - 2011

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/10
Tytuł projektu: „Weź sprawy w swoje ręce!”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
Wartość projektu: 1 545 479,60 PLN
Wartość dofinansowania: 1 545 479,60 PLN
Liczba zdobytych punktów: 100,5
Data podpisania umowy: 19-04-2011 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/10 (po proteście)
Tytuł projektu: "Jak Feniks z popiołów"
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Nowy Horyzont, ul. O. M. Kolbe 20/5,
64 - 920 Piła
Wartość projektu: 224 440,00 PLN
Wartość dofinansowania: 224 440,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 108
Data podpisania umowy: 23-03-2012 r.