Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Obowiązek agregowania danych dotyczacych uczestników projektów w ramach PO KL

data publikacji: 25-11-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o obowiązku agregowania danych dotyczących uczestników projektów i wykazywania ich w części sprawozdawczej wniosku beneficjenta o płatność (załącznik nr 2). Przedmiotowe dane zbierać należy m.in. według grup najbardziej podatnych na zagrożenia:

  • mniejszości, 
  • migranci, 
  • osoby niepełnosprawne, 
  • inne osoby w niekorzystnej sytuacji

w przypadku, gdy zostały one wskazane we wniosku o dofinansowanie jako grupa docelowa lub w części dotyczącej wskaźników projektu.