Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie KOP w ramach Działania 6.4 PO KL

data publikacji: 02-12-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI nr 1/POKL/6/D.1.1/10, Działanie 6.4 Projekty innowacyjne, odbędzie się w dniach 13 - 17 grudnia 2010 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona oceny merytorycznej wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.