Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Działania 9.3 PO KL - po poprawkach

data publikacji: 02-12-2010

Z uwagi na omyłkowe pominięcie jednego z projektów w liście rankingowej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzonej na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniach 09 sierpnia – 03 września 2010 r., w ramach konkursu otwartego numer PO KL/9.3/1/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, zamieszczonej na stronie internetowej w dniu 29 października 2010 r.

Do pobrania: