Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualizacja wzoru umowy o dofinansowanie realizacji projektu

data publikacji: 03-12-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207), uaktualnieniu ulega załącznik nr 9 umowy o dofinansowanie realizacji projektu Podział kwoty dofinansowania.

Do pobrania: