Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Algorytm podziału środków dla gmin na rok 2011 w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL

data publikacji: 06-12-2010

Z uwagi na zbliżający się okres składania wniosków o dofinansowanie projektów systemowych obejmujących rok 2011 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia w załączeniu algorytm podziału środków dla gmin. Podział środków przeznaczonych na realizację Poddziałania wynika z Planu Działania, który zatwierdzony zostanie przez Instytucję Zarządzającą – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej wystosowane zostanie w drugiej połowie miesiąca grudnia br. Z uwagi na nowelizację z dniem 1 stycznia 2011 roku dokumentów programowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, termin naboru wniosków o dofinansowanie planowany jest od dnia 3 stycznia 2011 roku.

Do pobrania: