Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podsumowanie czwartego roku wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Wielkopolsce

data publikacji: 08-12-2010
Logo Kapitał LudzkiLogo Unia Europejska EFS

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na konferencję

Podsumowanie czwartego roku wdrażania
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Wielkopolsce

Konferencja odbędzie się dnia 10 grudnia 2010 roku w Hotelu Polonez przy Al. Niepodległości 36 w Poznaniu

Program Konferencji:
10:00-10:15 Rejestracja uczestników
10:15-10:45 Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Wielkopolsce w 2010 r.
10:45-11:15 Zmiany w dokumentach związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
11:15-11:45 Przerwa (Lunch)
11:45-12:15 Plany działań na rok 2011 (kryteria dostępu oraz strategiczne)
12:15-12:45 Podsumowanie projektu stypendialnego dla doktorantów w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL oraz projektu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL
12:45-13:15 Przerwa kawowa
13:15-13:45 Podsumowanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce w kontekście aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej oraz jej prognozy”
13:45-14:15 Działania informacyjno – promocyjne zrealizowane w 2010 r.
14:15-14:45 Dyskusja
14:45 Zakończenie

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 9 grudnia 2010 roku. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Do pobrania:

Szczegółowych informacji na temat planowanych spotkań udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23
e-mail: infoefs@wup.poznan.pl