Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany dotyczące zbierania danych osobowych na potrzeby Formularza PEFS 2007

data publikacji: 10-12-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca PO KL, jako Administrator Danych Osobowych przetwarzanych w ramach PEFS 2007, opracowała zalecenia dotyczące zbierania danych osobowych na potrzeby Formularza PEFS 2007.

Instytucja Pośrednicząca prosi o bezwzględne stosowanie wytycznych wskazanych przez Instytucję Zarządzającą.

Do pobrania: