Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zakontraktowana alokacja w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL

data publikacji: 15-12-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w ramach konkursu otwartego nr POKL/8.1.1/1/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe trwa proces podpisywania umów.

Alokacja do zakontraktowania w ramach konkursu POKL/8.1.1/1/10 wynosi 50 633 029,17 (w tym 5% zarezerwowane na odwołania).