Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przedłużenie terminu posiedzenia KOP w ramach Działania 6.4 PO KL

data publikacji: 15-12-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z dużą ilością wniosków aplikacyjnych złożonych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach konkursu 1/POKL/6/D.1.1/10, Działania 6.4 Projekty innowacyjne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz faktem, iż wszystkie wnioski skierowane do oceny merytorycznej muszą zostać zaopiniowane przez niezależnego, biegłego w temacie eksperta przed rozpoczęciem oceny przez członków KOP, termin posiedzenia Komisji Oceny Projektów zostaje przedłużony do dnia 7 stycznia 2011r.