Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Poradnik dot. upowszechniania i mainstreamingu w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

data publikacji: 15-12-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Krajowa Instytucja Wspomagająca Centrum Projektów Europejskich opublikowała nową wersję Poradnika dot. upowszechniania i mainstreamingu w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Poradnik jest przeznaczony dla Projektodawców i Beneficjentów projektów innowacyjnych PO KL, zarówno testujących jak i upowszechniających, w tym projektów z komponentem ponadnarodowym, członków Sieci Tematycznych oraz wszystkich zainteresowanych tymi zagadnieniami.

Dokument znajduje się pod adresem: