Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

VIII posiedzenie PKM PO KL - 29 października 2010 r.