Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie do składania wniosków w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL

data publikacji: 23-12-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza ośrodki pomocy społecznej z obszaru województwa wielkopolskiego do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Wnioski można składać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu od dnia 3 stycznia 2011 r. do 31 stycznia 2011 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z pracownikiem WUP w Poznaniu pod numerem tel.: 061 846 38 70.

Do pobrania: