Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie do składania wniosków w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL

data publikacji: 23-12-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Wniosek można złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu od dnia 3 stycznia 2011 r. do 31 stycznia 2011 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z pracownikiem WUP w Poznaniu pod numerem tel.: 061 846 38 70.

Do pobrania: