Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przypomnienie o trwającym konkursie zamkniętym na projekty innowacyjne w ramach Priorytetu IX PO KL

data publikacji: 28-12-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o trwającym konkursie zamkniętym nr 1/POKL/9/D.1.1/10 na projekty innowacyjne testujące Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim, w ramach którego wnioski można składać w terminie do 31 grudnia 2010 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu wraz z dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce PO KL/Konkurs/Nabór projektów.