Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca niewykorzystanych środków dotacji 2010 przez jednostki samorządu terytorialnego

data publikacji: 30-12-2010

W nawiązaniu do pisma znak: WUP XVIII/2/57-9132/99.8/10 z dnia 20.12.2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przekazuje w załączeniu interpretację Ministerstwa Finansów na temat zachowania środków na rachunkach Beneficjentów realizujących projekty finansowane ze środków europejskich na przełomie lat budżetowych.

Do pobrania: