Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez IZ PO KL 2007-2013