Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 9.3

data publikacji: 19-05-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujący wniosek o dofinansowanie realizacji projektu:

Numer konkursu: PO KL/9.3/1/10
Tytuł projektu: Podnieś swoje kwalifikacje
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto Poznań/Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu ul. Śniadeckich 54/58 60-774 Poznań
Wartość projektu: 229 188,00 PLN
Wartość dofinansowania: 229 188,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 87,0 pkt.
Data podpisania umowy: 21.12.2010

Numer konkursu: PO KL/9.3/1/09
Tytuł projektu: "Na naukę nigdy nie za późno - kampania informacyjna na rzecz formalnego kształcenia ustawicznego."
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp.z o.o., ul. Czeremchowa 6a/7, 61-474 Poznań
Wartość projektu: 554 970,00 PLN
Wartość dofinansowania: 554 970,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 95,5 pkt.
Data podpisania umowy: 20.12.2010

Numer konkursu: PO KL/9.3/1/09
Tytuł projektu: "Innowacyjne kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich i technik usług kosmetycznych kluczem do sukcesu w branży usług osobistych"
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Szkoła Fryzjersko-Kosmetyczna Empire, ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań
Wartość projektu: 923 480,00 PLN
Wartość dofinansowania: 923 480,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 69,5 pkt.
Data podpisania umowy: 17.12.2010

Numer konkursu: PO KL/9.3/1/09
Tytuł projektu: "Nigdy nie jest za późno na naukę - objazdowe doradztwo zawodowe dla osób powyżej 45 roku życia"
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite
Wartość projektu: 702 060,00 PLN
Wartość dofinansowania: 702 060,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 95,5 pkt.
Data podpisania umowy:06.12.2010

Numer konkursu: PO KL/9.3/1/10
Tytuł projektu: " Mamo wróć do szkoły "
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Radio Merkury S.A., ul. Berwińskiego 5, 60-765 Poznań
Wartość projektu: 313 334,48 PLN
Wartość dofinansowania: 313 334,48 PLN
Liczba zdobytych punktów: 71 pkt.
Data podpisania umowy: 16.02.2011

Numer konkursu: PO KL/9.3/1/10
Tytuł projektu: Certyfikat na Twoje umiejętności zawodowe
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej ul. Gnieźnieńska 28, 62-300 Września
Wartość projektu: 451 660,00 zł
Wartość dofinansowania: 451 660,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 104,5 pkt.
Data podpisania umowy: 21.01.2011

Numer konkursu: PO KL/9.3/1/10
Tytuł projektu: „Uczymy się przez całe życie – profesjonalne, objazdowe doradztwo zawodowe dla osób powyżej 45 roku życia”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite
Wartość projektu: 556 150,00 PLN
Wartość dofinansowania: 556 150,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 101 pkt.
Data podpisania umowy: 31.01.2011

Numer konkursu: PO KL/9.3/1/10
Tytuł projektu: Kształcenie ustawiczne dla wszystkich
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Nowa Edukacja Sp. z o.o., ul. Literacka 45 D/1, 60-461 Poznań
Wartość projektu: 377 376,00 PLN
Wartość dofinansowania: 377 376,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 109,5 pkt.
Data podpisania umowy: 21.01.2011

Numer konkursu: PO KL/9.3/1/10
Tytuł projektu: Kształcenie ustawiczne szansą dla mieszkańców Wielkopolski
Nazwa i siedziba Beneficjenta: EUGENIUS Eugenia Durowicz, os. Władysława Jagiełły 22/34, 60-694 Poznań
Wartość projektu: 308 531,60 PLN
Wartość dofinansowania: 308 531,60 PLN
Liczba zdobytych punktów: 90,0 pkt.
Data podpisania umowy: 21.01.2011

Numer konkursu: PO KL/9.3/1/10
Tytuł projektu: „KSZTAŁCENIE USTAWICZNE SZANSĄ NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ I ATRAKCYJNĄ PRACĘ”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Prywatne Centrum Edukacji ul. Poznańska 101,
64-000 Kościan
Wartość projektu: 650 719,32 PLN
Wartość dofinansowania: 650 719,32 PLN
Liczba zdobytych punktów: 104,00 pkt.
Data podpisania umowy: 18.02.2011

Numer konkursu: PO KL/9.3/1/10
Tytuł projektu: Kształć się ustawicznie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Leader School Damian Królicki,
Ul. B. Chrobrego 30, 62-200 Gniezno
Wartość projektu: 434 476,00 PLN
Wartość dofinansowania: 434 476,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 83,0 pkt.
Data podpisania umowy: 27.12.2010

Numer konkursu: PO KL/9.3/1/10
Tytuł projektu: „Nigdy nie jest za późno na naukę - profesjonalne, objazdowe doradztwo zawodowe dla osób powyżej 45 roku życia”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite
Wartość projektu: 556 150,00 PLN
Wartość dofinansowania: 556 150,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 111 pkt.
Data podpisania umowy:04.02.2011

Numer konkursu: PO KL/9.3/1/10
Tytuł projektu: „Liceum eksternistyczne – też dla mnie! Program wsparcia e-learningowego osób zdających egzaminy eksternistyczne”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Akademia Doskonalenia Technik Informatycznych. Piotr Jezierski, Os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań
Wartość projektu: 725 930,00 PLN
Wartość dofinansowania: 725 930,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 85,00
Data podpisania umowy: 03.03.2001r.

Numer konkursu: PO KL/9.3/1/10
Tytuł projektu: „Wyższe kwalifikacje – lepsze jutro”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Eurodoradztwo Magdalena Binkowska – Jenczyk, ul Leśna 2, 64-840 Budzyń
Wartość projektu: 538 690,00 PLN
Wartość dofinansowania: 538 690,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 105,0 pkt.
Data podpisania umowy:15.03.2011 

Numer konkursu: PO KL/9.3/1/10
Tytuł projektu: „Nowa szansa”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Biuro Consultingowo – Handlowe „Gwarancja” Jan Guss, ul. Niezłomnych 1, 61-894 Poznań
Wartość projektu: 815 786,00 PLN
Wartość dofinansowania: 693 800,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 81,5 pkt.
Data podpisania umowy: 10.03.2011

Numer konkursu: PO KL/9.3/1/10
Tytuł projektu: „uLO – formalna aktywizacja dorosłych Wielkopolan”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A., ul. Niepodległości 2 61-874 Poznań
Wartość projektu: 2 102 893,41 PLN
Wartość dofinansowania: 2 102 893,41 PLN
Liczba zdobytych punktów: 103,5 pkt.
Data podpisania umowy:23.03.2011

Numer konkursu: PO KL/9.3/1/10
Tytuł projektu: „Legalni w systemie pracy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena
Kaczmarek, Daniel Kaczmarek ul. Lipowa 1 63-800 Gostyń
Wartość projektu: 828 194,00 PLN
Wartość dofinansowania: 828194,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 85
Data podpisania umowy: 17.05.2011r.