Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 9.4

data publikacji: 29-07-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujący wniosek o dofinansowanie realizacji projektu:

Numer konkursu: PO KL/9.4/1/10
Tytuł projektu: „E-belfer – przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkoły Podstawowej im. prof. Józefa Zwierzyckiego i Gimnazjum w Krobi do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Krobia/ Zespół Szkoły Podstawowej im. prof. Józefa Zwierzyckiego i Gimnazjum w Krobi, ul. Zwierzyckiego 1, 63-840 Krobia

Wartość projektu: 88 000 PLN
Wartość dofinansowania: 74 800 PLN
Liczba zdobytych punktów: 108
Data podpisania umowy: 21.12.2010r. 

Numer konkursu: PO KL/9.4/1/10
Tytuł projektu: „E-belfer – przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika i Gimnazjum nr 1 w Piaskach do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Piaski/ Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika i Gimnazjum nr 1 w Piaskach
ul. Drzęczewska 9, 63-820 Piaski

Wartość projektu: 87 733,36 PLN
Wartość dofinansowania: 74 573,36 PLN
Liczba zdobytych punktów: 103
Data podpisania umowy: 21.12.2010r.

Numer konkursu: PO KL/9.4/1/10
Tytuł projektu: Efektywne techniki nauczania szansą wielkopolskiej edukacji
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4-6, 60-179 Poznań
Wartość projektu: 500 373,33 PLN
Wartość dofinansowania: 425 317,33 PLN
Liczba zdobytych punktów: 113 pkt.
Data podpisania umowy: 03-12-2010

Numer konkursu: PO KL/9.4/1/10
Tytuł projektu: Pomagając innym pomagamy sobie II
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4-6, 60-179 Poznań
Wartość projektu: 363 852,00 PLN
Wartość dofinansowania: 309 274,20 PLN
Liczba zdobytych punktów: 109 pkt.
Data podpisania umowy: 03-12-2010.

Numer konkursu: PO KL/9.4/1/10
Tytuł projektu: Nowoczesna Szkoła – doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników administracji szkół powiatu poznańskiego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Poznański, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
Wartość projektu: 265 400,00 PLN
Wartość dofinansowania: 225 590,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 101 pkt.
Data podpisania umowy: 13.01.2011

Numer konkursu: PO KL/9.4/1/10
Tytuł projektu: „E-belfer – przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Pięczkowie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Krzykosy /Zespół Szkół w Pięczkowie ul. Szkolna 5, 63-025 Witowo
Wartość projektu: 71 733,36 PLN
Wartość dofinansowania: 60 973,36 PLN
Liczba zdobytych punktów: 105,5 pkt.
Data podpisania umowy: 30.12.2010

Numer konkursu: PO KL/9.4/1/10
Tytuł projektu: Interaktywny nauczyciel
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Szkolenia, Doradztwo Zawodowe KWANT Sp. z o.o., ul. Seneki 6, 60-461 Poznań
Wartość projektu: 157 756,57 PLN
Wartość dofinansowania: 134 093,08 PLN
Liczba zdobytych punktów: 118,5 pkt.
Data podpisania umowy: 21.01.2011

Numer konkursu: PO KL/9.4/1/10
Tytuł projektu: Nowoczesna edukacja
Nazwa i siedziba Beneficjenta: AG Doradztwo Adam Górski, ul. Lelewela 28, 61-409 Poznań
Wartość projektu: 660 300,00 PLN
Wartość dofinansowania: 561 255,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 106,5 pkt.
Data podpisania umowy: 20.12.2010

Numer konkursu: PO KL/9.4/1/10
Tytuł projektu: Nowoczesny nauczyciel – nowoczesna szkoła
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Szkolenia, Doradztwo Zawodowe KWANT Sp. z o.o., ul. Seneki 6, 60-461 Poznań
Wartość projektu: 228 769,08 PLN
Wartość dofinansowania: 194 453,72 PLN
Liczba zdobytych punktów: 117,0 pkt.
Data podpisania umowy: 21.01.2011

Numer konkursu: PO KL/9.4/1/10
Tytuł projektu: „Szkoła na miarę potrzeb dziecka”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina i Miasto Tuliszków, Plac Powstańców
Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków
Wartość projektu: 364 404,40 PLN
Wartość dofinansowania: 309 743,74 PLN
Liczba zdobytych punktów: 107,5 pkt.
Data podpisania umowy: 12.11.2010

Numer konkursu: PO KL/9.4/1/10
Tytuł projektu: Liderzy Oświaty
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej, ul. Mostowa 6, 61-855 Poznań
Wartość projektu: 382 388,23 PLN
Wartość dofinansowania: 325 030,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 105,0 pkt.
Data podjęcia uchwały: 23.02.2011 r.

Numer konkursu: PO KL/9.4/1/10
Tytuł projektu: Podniesienie kwalifikacji dla kadry pedagogicznej szkół subregionu konińskiego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto Konin, Plac Wolności 1, 62-500 Konin
Wartość projektu: 540 376,47 PLN
Wartość dofinansowania: 459 320,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 111 pkt.
Data podpisania umowy: 03.03.2011

Numer konkursu: PO KL/9.4/1/10
Tytuł projektu: „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, obsługi administracyjnej szkół i organu prowadzącego szkoły ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Słupeckiego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Słupecki, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca
Wartość projektu: 600 503,00 PLN
Wartość dofinansowania: 510 427,55 PLN
Liczba zdobytych punktów: 107,5
Data podpisania umowy:17.05.2011r.

Numer konkursu: PO KL/9.4/1/10
Tytuł projektu: Innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz dokumentowanie codziennej pracy nauczycieli w programie Dziennik lekcyjny - szkolenia dla nauczycieli
Nazwa i siedziba Beneficjenta: VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław
Wartość projektu: 940 824 PLN
Wartość dofinansowania: 799 700,40 PLN
Liczba zdobytych punktów: 108 pkt.
Data podpisania umowy: 14.06.2011

Numer konkursu: PO KL/9.4/1/10
Tytuł projektu: Jak wykorzystać techniki ICT w nauczaniu? - szkolenia dla wielkopolskich nauczycieli
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry dla Europy" P. Mansfelda, 60-855 Poznań
Wartość projektu: 671 168,00 zł
Wartość dofinansowania: 570 492,80 zł
Liczba zdobytych punktów: 102,5 pkt.
Data podpisania umowy: 27.07.2011