Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 8.3

data publikacji: 07-01-2011

Numer konkursu: 1/POKL/8/D.1.1/09
Tytuł projektu: Wirtualny System Nauczania 50+
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Profutura s.c. Monika Nowakowska – Twaróg Mikołaj Nowakowski, al. Niepodległości 33, 61-714 Poznań
Wartość projektu: 1 221 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 221 000,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 69 punktów
Data podpisania aneksu: 20-07-2010 r.