Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 6.2

data publikacji: 08-03-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujący wniosek o dofinansowanie realizacji projektu.

Numer konkursu: POKL/6.2/1/10
Tytuł projektu: „Drogowskaz do biznesu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości ul. Ledóchowskiego 36, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Wartość projektu: 3 261 045,78 zł
Wartość dofinansowania: 3 261 045,78 zł
Liczba zdobytych punktów: 130,5 pkt.
Data podpisania umowy: 05.11.2010

Numer konkursu: POKL/6.2/1/10
Tytuł projektu: „Gnieźnieńskie Centrum Przedsiębiorczości”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Biuro Consultingowo – Handlowe „Gwarancja” Jan Guss, ul. Niezłomnych 1, 61-894 Poznań
Wartość projektu: 2 977 600,00 PLN
Wartość dofinansowania: 2 977 600,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 130,5 pkt.
Data podpisania umowy: 16.11.2010

Numer konkursu: POKL/6.2/1/10
Tytuł projektu: „Sam sobie sterem”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości ul. Ledóchowskiego 36, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Wartość projektu: 2 506 435,13 zł
Wartość dofinansowania: 2 506 435,13 zł
Liczba zdobytych punktów: 130,5 pkt.
Data podpisania umowy: 05.11.2010

Numer konkursu: PO KL/6.2/1/10
Tytuł projektu: „Pracuj dla siebie – program wspomagania przedsiębiorczości w powiatach pilskim i złotowskim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: DGP Consulting Dorota Piechowiak, ul. O.M. Kolbe 10/7, 64-920 Piła
Wartość projektu: 1 639 284,16 PLN
Wartość dofinansowania: 1 639 284,16 PLN
Liczba zdobytych punktów: 125 pkt.
Data podpisania umowy: 19.11.2010r.

Numer konkursu: POKL/6.2 /1/10
Tytuł projektu: „Nasza wspólna szansa”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas pw. Matki Bożej z Lourdes w Pile, ul. Kossaka 16, 64-920 Piła,
Wartość projektu: 1 538 093,44 zł
Wartość dofinansowania: 1 538 093,44 zł
Liczba zdobytych punktów: 133,50 pkt.
Data podpisania umowy: 05,11,2010 r.

Numer konkursu: PO KL/6.2/1/10
Tytuł projektu: „Mów mi szefie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, Aleja Wielkopolska 29/3, 60-603 Poznań,
Wartość projektu: 1 836 040,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 836 040,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 131,50 pkt.
Data podpisania umowy: 29.11.2010 r.

Nr konkursu: PO KL/6.2/1/10
Tytuł projektu: Moja firma – moja przyszłość!
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
Wartość projektu: 3 861 567,00 zł
Wartość dofinansowania: 3 861 567,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 124,5 pkt.
Data podpisania umowy: 16.02.2011

Nr konkursu: PO KL/6.2/1/10
Tytuł projektu: „Bądź przedsiębiorczy – pracuj u siebie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o., ul. Rynek 10/1, 62-200 Gniezno
Wartość projektu: 2 120 951,12 zł
Wartość dofinansowania: 2 120 951,12 zł
Liczba zdobytych punktów: 124 pkt.
Data podpisania umowy: 03.03.2011