Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 7.2.2

data publikacji: 09-07-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu.

Numer konkursu: PO KL/7.2.2/1/09
Tytuł projektu: „Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
Wartość projektu: 1 193 981,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 193 981,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 77
Data podpisania umowy: 27-10-2010

Numer konkursu: PO KL/7.2.2/1/10
Tytuł projektu: CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi,
ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo
Wartość projektu: 1 922 793,60 PLN
Wartość dofinansowania: 1 922 793,60 PLN
Liczba zdobytych punktów: 109
Data podpisania umowy: 03-03-2011 r.

Nr konkursu: 1/PO KL/7/D.1.1/10
Tytuł projektu: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań
Wartość projektu: 3 456 400,000 zł
Wartość dofinansowania: 3 456 400,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 63,5 pkt.
Data podpisania umowy: 14.04.2011

Numer konkursu: PO KL/7.2.2/1/10
Tytuł projektu: „Wspólna praca Nas wzbogaca!”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych,
ul. Ostrówek 15, 61-121 Poznań
Wartość projektu: 2 105 772,00 PLN
Wartość dofinansowania: 2 105 772,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 100
Data podpisania umowy: 15-06-2011 r.

NR KONKURSU: 1/POKL/7/D.1.1/10
Tytuł projektu: „Kluby Amazonki - Twoją szansą”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław
Wartość projektu: 1 582 660,88 zł
Wartość dofinansowania: 1 582 660,88 zł
Liczba zdobytych punktów: 74,5
Data podpisania umowy: 30.12.2011 r.

Numer konkursu: POKL/7.2.2/1/10 (po proteście)
Tytuł projektu: „Kadry ekonomii społecznej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry Dla Europy
ul. P. Mansfelda 4, 60-855 Poznań
Wartość projektu: 1 511 910,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 511 910,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 101
Data podpisania umowy: 28-05-2012 r.

Tytuł projektu: „NOWY START”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu „Profi-Kurs” Sp. z o.o.
Wartość projektu: 1 362 944,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 362 944,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 101,5
Data podpisania umowy: 26.06.2012 r.