Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiana adresu biura Beneficjenta w ramach Działania 6.2

data publikacji: 10-01-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Beneficjent Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, znajdujący się na Liście rankingowej w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zamieszczonej na stronie internetowej, zmienił adres biura projektu:
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
ul. Wierzbięcice 16/1
61-568 Poznań