Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Komisja Oceny Projektów w ramach Działania 9.3 (po protestach)

data publikacji: 14-01-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego po proteście nr PO KL/9.3/1/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych rozpocznie się w dniu 14 stycznia 2011 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które przeszły pozytywnie procedurę odwoławczą.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.