Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konsultacje wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej informuje, że Punkt Informacyjny EFS nie konsultuje przygotowanych przez beneficjentów wniosków, z uwagi na fakt, iż reprezentuje Instytucję Ogłaszającą Konkurs.

Informacje udzielane przez Punkt Informacyjny EFS dotyczą zakresu możliwości pozyskania środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przy sporządzaniu wniosków, pomocne będą Regionalne Ośrodki EFS, z siedzibą w Poznaniu, Lesznie, Pile, Kaliszu oraz Koninie. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach internetowych, których adresy są pochodną nazwy miasta: www.miasto.roefs.pl. Dla przykładu adres strony internetowej ROEFSu dla miasta Poznania to: www.poznan.roefs.pl.