Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych 6.4 - przypomnienie

data publikacji: 14-01-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż w dniu 1 stycznia 2011 roku weszła w życie nowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA) oznaczona numerem 6.4.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2011 r. projektodawcy zobowiązani są do przygotowywania wniosków jedynie w nowej wersji 6.4 Generatora Wniosków Aplikacyjnych PO KL. Równocześnie od dnia 1 stycznia 2011 roku w odpowiedzi na konkursy oraz nabory projektów systemowych wnioski o dofinansowanie należy składać zgodnie z nowym wzorem formularza aplikacyjnego.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła jednocześnie w nowej wersji GWA funkcjonalność, która pozwoli na otworzenie i wprowadzenie ewentualnych zmian do wniosku o dofinansowanie przygotowanego do dnia 31 grudnia 2010 r. w starej wersji 5.3 GWA PO KL (dotyczy to np. sytuacji, w której konieczne okaże się dokonanie zmiany realizowanego już projektu lub poprawy wniosku o dofinansowanie projektu, którego pierwsza wersja złożona zostanie przed 1 stycznia 2011 r.) Ze względu na zmiany wprowadzone we wzorze wniosku o dofinansowanie projektu nowa wersja GWA nie będzie dokonywała konwersji danych utworzonych w wersji 5.3 na zgodne z wersją 6.4 GWA.

Aktualna wersja GWA 6.4 dostępna jest na stronie internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Generatory Wniosków Aplikacyjnych.

Dodatkowo WUP w Poznaniu zawiadamia, iż Generator Wniosków Aplikacyjnych 6.4 w wersji off-line (Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor) zostanie udostępniony użytkownikom pod koniec stycznia 2011 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje również o działającej usłudze wsparcia technicznego (Help – Desk) dla użytkowników Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Konsultanci wsparcia dostępni są pod stacjonarnym numerem telefonu: (32) 352 45 60 oraz adresem e-mail: generatory-pokl@jcommerce.pl, w dni powszednie w godzinach 8:15 – 16:15. Procedura funkcjonowania Help-Desk znajduje się na stronie http://www.efs.gov.pl w części poświęconej generatorom.