Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiana adresu biura Beneficjenta w ramach Działania 6.2 PO KL

data publikacji: 17-01-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Beneficjent Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości, znajdujący się na Liście rankingowej w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zamieszczonej na stronie internetowej, zmienił adres biura projektu:

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski